Vraag en antwoord

Jullie zijn een groen kinderdagverblijf. Wat is jullie pedagogische visie hierop?

Wij zien natuurbeleving als essentieel in de opvoeding van een kind. We weten allemaal hoe gezond het is om buiten te zijn en de omgeving om je heen te leren kennen. Samen met u als ouder(s) maken we kinderen bewust van de natuur om hen heen, en hoe je respectvol en liefdevol met de natuur omgaat. Leest u hier meer over onze groene oase.

Wat is jullie pedagogisch beleid?

Wij staan voor hoogwaardige zorg en opvoeding. We vinden het belangrijk dat een kind zichzelf kan zijn en de wereld zoveel mogelijk zelfstandig en veilig kan ontdekken op zijn of haar eigen tempo. Als we dit zouden vertalen in een pedagogische richting of stroming passen we veel van de Montessori pedagogiek toe in ons werk. Onze materialen, zowel binnen als buiten, zijn vrijwel allemaal op kind-hoogte en beperken de hoeveelheid in spelmateriaal. We gaan uit van de nieuwsgierigheid, creativiteit maar ook geduldigheid van kinderen. Er is voldoende ruimte om zowel binnen als buiten te bewegen. We zorgen samen voor de omgeving en leren van en met elkaar. Een exemplaar van ons pedagogisch beleidsplan ligt voor u ter inzage in De Vier Seizoenen. Leest u hier meer over onze werkwijze.

Jullie zijn een flexibel kinderdagverblijf, 365 dagen per jaar geopend. Zijn er dan ook veel wisselende gezichten voor de kinderen?

Nee, zeker niet! Er zijn altijd vaste pedagogisch medewerkers op vaste dagen en tijden. Het is heel belangrijk dat uw kind persoonlijke aandacht, warmte en geborgenheid krijgt van een medewerker die hij/zij kent en herkent. We streven naar één-op-één aandacht en ieder kind heeft een vaste mentor. Leest u hier meer over ons team.

Mag ik mijn kind halen en brengen wanneer ik wil?

In overleg is dat mogelijk. Tussen 6hr ’s ochtends en 22hr ’s avonds is de dag opgedeeld in momenten van 3,5 uur. Halen en brengen kan, mits overlegd met de afdeling planning, op alle tijdstippen plaatsvinden. De afdeling planning zal met u afstemmen dat uw kind zoveel mogelijk gehele (spel-leer)momenten afrondt. Het is voor kinderen niet prettig als activiteiten niet gezamenlijk afgerond kunnen worden.

Hebben jullie ook een peuterspeelzaal?

Ja zeker! Leest u hier meer over onze peuterspeelzaal (VVE), ook wel pre-school genoemd.

Ik ben (net) zwanger. Zal ik ons kindje dan nu al aanmelden?

Allereerst van harte gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het is heel logisch dat u nu al wilt nadenken over een mooi en veilig plekje voor uw kind. U wilt natuurlijk alles goed geregeld hebben voordat u gaat bevallen en daar werken wij graag aan mee. Wij adviseren u dan om een kennismakingsgesprek met ons in te plannen. Wij leiden u dan rond door ons prachtige pand en bespreken met u uw wensen, onder het genot van een drankje.

Mag ik tussendoor mijn kind(eren) komen knuffelen (bijv. tijdens mijn pauze) en/of voeden?

Natuurlijk. In overleg met ons team bent u van harte welkom. Als u wilt voeden kunt u in alle rust, samen met uw baby, heerlijk in een van onze seizoenen plaatsnemen en vertoeven. Rust, ritme en regelmaat zijn de toverwoorden.

Als ik mijn kind(eren) kom halen of brengen, hoe verloopt dan de overdracht?

Onder het genot van een drankje nemen wij graag de dag met u door. Uw kind krijgt, als gast, altijd een eigen dagboekje maar ook via Bitcare delen wij bijvoorbeeld foto’s met u die gemaakt zijn tijdens het opvangmoment. Het persoonlijk contact met u als ouder/verzorger is voor ons van groot belang om de kwaliteit en service te bewaken en te waarborgen.

Hebben jullie een haal- en brengservice?

Op uw verzoek, en indien mogelijk op het moment van uw aanvraag, kunnen wij uw kind(eren) halen en brengen in de regio Bergen op Zoom. Tarief op aanvraag.

Wat als mijn kindje echt ziek is en koorts heeft?

Neemt u dan contact op met ons team en zij zullen u verder adviseren.

Maken jullie foto’s en/of filmen jullie ons kind?

Alleen met uw goedkeuring. Uiteraard zullen wij tijdens het kennismakingsgesprek ook ons foto, internet en social media beleid aan u toelichten.

Voldoet jullie kinderdagverblijf aan alle (veiligheids)eisen?

Uiteraard. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Ons mooie pand en de tuinen zijn volledig pedagogisch verantwoord zodat het voldoet aan de (laatste) veiligheidseisen die gesteld worden door de Gemeente Bergen op Zoom, de Brandweer en de GGD.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Zeker heeft u dat. Via de pagina www.toeslagen.nl kunt u uw kinderopvangtoeslag berekenen. Het is van groot belang dat u bij uw aanvraag het type opvangt als dagopvang/’KDV’ aanmerkt, met ons registratienummer: 275559506.

Wat gebeurt er als mijn kind niet komt op de afgesproken dag? Of als we op vakantie gaan?

U kunt dan gebruik maken van onze ruilservice. Dit lichten we toe tijdens het kennismakingsgesprek.

Bieden jullie ook buitenschoolse opvang (BSO) aan?

Nee. Wij bieden dagopvang aan van 0-4 jaar.

Wat is jullie COVID-protocol?

We volgen hierin ten aller tijde de richtlijnen van het RIVM. Als er sprake is van gewijzigde richtlijnen volgen we deze direct op. De basisrichtlijnen zijn bij ons altijd vanzelfsprekend.

Ontvangen wij een nieuwsbrief?

Onze klanten ontvangen twee-wekelijks de Weekendflits. Een uitgebreide nieuwsbrief waarin wij onze klanten informeren over de activiteiten die we ondernemen met de gasten, data voor gezellige en informatieve ouderborrels en lezingen, beschikbaarheid in de weekeinden, een column van de directie en nog veel meer leuks van ons team en de gasten. Denk hierbij ook aan verzoeken aan u als ouder(s), opa’s en oma’s om mee te kunnen doen/denken.

Is er ook een Engelse versie van de website?

Jazeker, de Engelse website is beschikbaar en te lezen via het Engelse vlaggetje.

Hebben jullie ook een oudercommissie?

Uiteraard, onze oudercommissie bestaat uit enthousiaste ouders en vergadert per kwartaal. Heeft u interesse om deel te nemen mailt u gerust naar: adminstratie@kinderdagverblijfdeseizoenen.nl

Waar vinden wij uw algemene voorwaarden en huisregels?

Deze ontvangt u bij het afsluiten van de overeenkomst.

Waar vind ik uw registratienummer en de GGD rapportages?

Ons registratienummer voor het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is als volgt: 275559506. Als u op het nummer klikt, wordt u doorverwezen naar het LRK.

Hebben jullie wel ervaring in de kinderopvang?

Jazeker, al sinds 2001.